hipoterapi

HİPOTERAPİ (At Terapisi)
Hipoterapi Nedir?

Hipoterapi, atın çok boyutlu hareketlerini kullanarak, engelli çocukların duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine yardımcı olan alternatif ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir.Hedefleri Nelerdir?

- Kas dengesini normalize etmek
- Denge reaksiyonlarını gerçekleştirmek
- Baş ve gövde kontrolünü sağlamak
- Hareketler arası koordinasyonu ve konsantrasyonu sağlamak
- Sosyallik, arkadaşlık, iletişim, özgüven ve paylaşım duygularını geliştirmek
Hangi Engel Gruplarına Uygulanır?

Serebral Palsi, Otizm, Mental Retardasyon, Down Sendromu, Ruhsal Bozukluklar, Öğrenme Bozuklukları, İşitme ve Görme Engeli olan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar vermektedir.*(4 yaş üstü faydalanabilecek durumdaki çocuklar ile uygulanacaktır)
Hipoterapinin Faydaları
Atlar ve çocukların yürüyüş şekilleri arasında benzerlik olması, ata binen çocuğun yürüyüş şeklini benimsemesini sağlamakta ve yürüme yeteneğini artırmaktadır. Atın arka bacak hareketiyle çocuğun kalça ve omurilik hareketleri sağlanmakta, atın vücut ısısının gergin kaslara temas etmesi ile çocuklarda gevşeme gerçekleşmekte ve istem dışı kas kasılmalarının tedavisine yardımcı olunmaktadır.
Hipoterapi, denge ve kas kontrolü sayesinde çocuğun duruşunu geliştirir, harekete geçen sinir sistemi ile çocuğun dilini daha iyi kullanabilmesine fırsat verir. Artan planlama ve hareket kabiliyeti sonucunda, öğrenme arzusu, kendine güven, paylaşım, duygusal ve sosyal davranışlar gelişir.

0 yorum:

Yorum Gönder